Home

Tirupati Tirumala Arjitha Brahmotsavam

Tirupati Darshan Booking Chennai - Call: 94446 89248 & 90031 04042
Call: 044 2242 0442

Arjitha BrahmotsavamArjitha Brahmotsavam is performed daily in an abbreviated manner in the vaibhavotsava Mandapam, opposite to the Srivari Temple. Sri Malayappa Swami offered worship by seated on Peddasesha Vahanam, Garuda Vahanam & Hamumantha Vahanam. This Seva is conducted after Kalyanotsavam.

Tirupati Darshan Online Booking | Tirupati Package from Chennai